Çalışma Alanlarımız
Alanındaki tecrübesiyle şirketimiz yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermekte ve temsil faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Gayrimenkul alım, satımı ve kiralanması

Gayrimenkul alım, satım işlemleri

Şirketimiz uzman ve güvenilir kadrosu ile Türkiye Cumhuriyeti’nde ve bir kısım yabancı ülkelerde gayrimenkul alım, satım işlemleri ve buna dair süreçleri yürütmekte ve tüm aşamalarda gerçek ve tüzel kişileri temsil etmektedir.

Şirketimiz gayrimenkul alımlarında; Türkiye Cumhuriyeti’nde ve bir kısım yabancı ülkelerde, gerçek ve tüzel kişilerin isteğine uygun olarak gayrimenkul veya gayrimenkullerin bulunması, sonrasında gerekli anlaşmaların sağlanması ve alıma yönelik olarak tüm süreçlerin takibini uzman kadrosu ile yapmaktadır.

Şirketimiz gayrimenkul alımlarında olduğu gibi Gayrimenkul satımlarında da; Türkiye Cumhuriyeti’nde ve bir kısım yabancı ülkelerde, gerçek ve tüzel kişilerin isteğine uygun alıcı bulunması sonrasında gerekli anlaşmaların sağlanması ve alıma yönelik olarak tüm süreçlerin takibini uzman kadrosu ile yapmaktadır.

Şirketimiz, gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde, gayrimenkule ilişkin olarak değer belirleme işlemlerini de uzman kadrosu ile ilgili ülke mevzuatına uygun olarak sağlamaktadır.

Yine şirketimiz bankacılık ve finans konusundaki tecrübesi ile gayrimenkul alım, satım işlemlerinde; ülkeler arası para transfer işlemlerinin ülkeler yasalarına uygun olarak ve güvenli bir şekilde sağlamaktadır.

Gayrimekul kiralama işlemleri

Şirketimiz gayrimenkul kiralamalarında; Türkiye Cumhuriyeti’nde ve bir kısım yabancı ülkelerde, gerçek ve tüzel kişilerin isteğine uygun olarak kiralanacak gayrimenkullerin bulunması, sonrasında gerekli anlaşmaların sağlanması ve kiralanmasına yönelik olarak tüm süreçlerin takibini uzman kadrosu ile yapmaktadır.

Şirketimiz gayrimenkul kiralamalarında olduğu gibi Gayrimenkullerin kiraya verilmesinde de; Türkiye Cumhuriyeti’nde ve bir kısım yabancı ülkelerde, gerçek ve tüzel kişilerin isteğine uygun kiracı bulunması sonrasında gerekli anlaşmaların sağlanması ve gayrimenkullerin kiraya verilmesine yönelik olarak tüm süreçlerin takibini uzman kadrosu ile yapmaktadır.

Yine şirketimiz bankacılık ve finans konusundaki tecrübesi ile gayrimenkul kiralanması ve kiraya verilmesi işlemlerinde; kiraya veren olarak kira alacaklarnın aylık olarak tahsili ve kiracı olarak kira bedellerinin ödenmesi ve ülkeler arası para transfer işlemlerinin ülkeler yasalarına uygun olarak ve güvenli bir şekilde sağlamaktadır.

Şirketimiz, kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinin feshi ve tahliye, kiralanandaki ayıplardan kaynaklanan ihtilaflar ve kira alacaklarının tahsili işlemlerinde müvekkillerini temsil etmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul alım, satım işlemlerine ilişkin finansman sağlanması ve banka kredi kullanımı

Şirketimiz özellikle gayrimenkul alım, satım işlemlerine ilişkin olarak finansman sağlanması, banka kredi kullanımı, alım satım satım işlemlerinde ödemelerin vadeli olarak yapılması ve tahsilinde bu işlemlerin hukuki himaye altında yapılması konusunda uzman kadrosu ile ayrıca hizmet vermektedir.

Gayrimenkul alım, satım işlemlerine ilişkin resmi süreçlerin hukuki himaye altında sağlanması

Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve bir kısım yabancı ülkelerde, gayrimenkul alım satım işlemleri ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, bunların finansmanı, ayni ve sınırlı ayni hakların tesisi, sözleşmelerinin (alım, önalım, satış vaadi ve devremülk gibi) hazırlanması konularında müşterilerini danışmanları ve uzman kadrosu ile temsil etmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Pazar araştırması yapılması, proje geliştirilmesi

Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve bir kısım yabancı ülkelerde;Yatırıma ilişkin olarak Pazar araştırması, incelenmesi ve sektör değerlendirmesi, strateji belirlenmesi, ve proje oluşturulması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirket kurulması, idaresi, şirket devri ve birleşmesi

Şirketimiz, Türk ve yabancı sermayeli şirketlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve bir kısım yabancı ülkelerde, kurulması, gelişmesi ve idaresi konularında; ortaklıklar oluşturması, şirketlerin gerek yabancı gerek yerli hissedarları arasındaki hisselere yönelik işlemlerin yürütülmesi, devir ve birleşme konularında şirketleri temsil etmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bankacılık, finans, kredi kullanımı, borç yapılandırmaları

Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve bir kısım yabancı ülkelerde, müşterilerinin isteği doğrultusunda banka ve finans kurumları ile olan ilişkilerin yürütülmesi konularında danışmanlık sağlamakta. Bu kapsamda enerji, şirket satın alma, yap işlet devret ve özelleştirme projelerinin finansmanının kredilendirilmesi süreçlerini başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nde, Banka ve finans kurumları ile tesis edilen ilişkiler ve bu hususta sahip olunan tecrübe sebebiyle banka kredi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile kredilerin gerek takip öncesi gerek takip sonrası tasfiyesi ve yeniden yapılandırılması ayrıca temel uzmanlık alanlarımızdandır.

Yabancılar için vatandaşlık işlemleri

Şirketimiz, yabancılara, oturma izni, çalışma izni, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş gibi konularda destek vermekte ve yine , ilgili tüm süreçleri yürütmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Diğer hizmetlerimiz

Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayıp, müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda hareket ederek en iyi sonuca ulaşmaya çalışmaktayız. Tüm süreç boyunca müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği her konuda yardımcı olmakta ve çözüme ulaştırmaktayız.

Şirketimiz güçlü ekibi ve çözüm ortaklarıyla, müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Stratejik, hukuki, mali konularda üst düzey hizmet sunmaktadır.